ĆWICZENIA NA MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA

Mięsień trójgłowy ramienia jest zbudowany z trzech głów:

– głowy bocznej
– głowy długiej
– głowy przyśrodkowej

Mięsień trójgłowy ramienia prostuje ramię, czyli działa przeciwstawnie do m. dwugłowego ramienia, ramienno-promieniowego i ramiennego. Głowa długa współdziała z mięśniami grzbietu i przyciąga ramię do ciała.