Slim Projekt.pl - Dieta i trening Online

Program Płaski Brzuch


Szczegóły naszych zobowiązań :

 1. Dostęp do atlasu o wartości 199zł (Link do dostępu -KLIKNIJ)
 2. Pakiet przepisów "ZDROWE JELITA" (tutaj dostęp)
 3. Kompleksowa pomoc w zakresie diety, treningu, suplementacji oraz motywacji.
 4. Odpowiadanie na każde pytanie i bycie dostępnym przez cały czas trwania pakietu.
 5. Analiza przesłanych wyników badań (tylko w pakiecie VIP).
 6. Przesłanie planu treningowego, planu żywienia i przykładowych przepisów w ciągu 5 dni od potwierdzenia otrzymania wypełnionej ankiety.
 7. Kompleksowa pomoc w zrozumieniu planów i zaleceń.
 8. Modyfikowanie, dostosowywanie planów i zaleceń do aktualnej sytuacji.
 9. Odpowiadanie na wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, tzn. weekendy i święta).
 10. Nieudostępnianie Twoich danych, zdjęć/nagrań bez Twojej zgody.
 11. Dostarczenie efektów zależnych od przestrzegania założeń planu diety i treningu.
 12. Modyfikowanie planu treningowego i/lub planu żywienia jeśli zmieni się Twój cel np. redukcja/masa/stabilizacja lub stan zdrowia.

 

Szczegóły twoich zobowiązań :

 1. Bycie aktywnym, inicjowanie kontaktu, zadawanie pytań, regularne przesyłanie raportów.
 2. Dokładne i szczere odpowiadanie na zadawane przez nas pytania, w szczególności dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków i suplementów.
 3. Przestrzeganie planu żywienia i planu treningowego na tyle, na ile jest to możliwe, a jeżeli nie jest, informowanie o tym w raporcie.
 4. Wysyłanie uzupełnionej tabeli pomiarów wraz w komentarzem (raportu) raz w tygodniu na e-mail kontakt@slimprojekt.pl
  W raporcie powinny być zawarte następujące informacje: aktualna masa ciała i obwody, stopień zrealizowania planu żywienia i planu treningowego, jakość snu, samopoczucie i poziom motywacji w ostatnim tygodniu.
 5. Przesłanie aktualnego zdjęcia sylwetki wraz z ankietą oraz co 4 tygodnie razem z raportem.
 6. Odpowiadanie na e-maile wysyłane przez nas.
 7. W wypadku chęci zawieszenia współpracy z powodu wyjazdu, choroby lub innych okoliczności napisanie e-maila o tytule “Zawieszam współpracę na okres od …. (data) do ….(data)“ przed rozpoczęciem okresu zawieszenia. Okres zawieszenia nie jest wliczany w czas trwania pakietu. W wypadku braku informacji o zawieszeniu pakiet jest aktywny.
 8. Informowanie o konieczności/chęci wprowadzenia zmian w planie żywienia i/lub planie treningowym.
 9. Nieudostępnianie osobom trzecim otrzymanych planów oraz przykładowych przepisów bez naszej zgody.
 10. W wypadku wyboru płatności ratalnej kartą comiesięczne opłacanie abonamentu przez minimalny okres trwania pakietu – 3, 6 lub 12 miesięcy.

Leave this empty:

Signature arrow

Signed by Kasia Dziurska
Signed On: 13 March 2021


Signature Certificate
Document name: Program Płaski Brzuch
lock iconUnique Document ID: 13174b1b00398973d08d9d5bbde5b30bb9ff07cb
Timestamp Audit
2 March 2021 12:45 CESTProgram Płaski Brzuch Uploaded by Kasia Dziurska - kontakt@slimprojekt.pl IP 94.254.145.27