Załącznik nr 1 do Regulaminu slimprojekt.pl (REGULAMIN)

Produkty/UsługiOpisCzas    trwania          Cena (ZŁ)rabatCena promocyjna (ZŁ)
Rozpisanie diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywienioweJednorazowa rozpiska bez korektJednorazowo na podstawie ankiety300141159
Rozpisanie diety, treningu po uwzględnieniu badań I szczegółowej ankiety zdrowotnej z pakietu VIPJednorazowa rozpiska bez korekt z pakietu VIPJednorazowo na podstawie ankiety lub rozmowy450150300
Pakiet  e-mailPakiet obejmujący trzy miesięczną usługę e-mail oraz rozpisanie diety/treningu (konsultacja/ankieta)3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy700
1400
2800
223
626
1612
477
774
1188
Pakiet VIPPakiet obejmuje 3 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie , usługę Email VIP  3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy1600
3200
6400
373
1106
2812
1227
2094
3588
Usługa EmailKontakt e-mail z pytaniami poprzez wysyłanie  jednej wiadomości w tygodniu(4 w mięsiącu)1 miesiąc2500250
Usługa Email VIPMonitorowanie postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu(8 w mięsiącu)1 miesiąc5000500
Bonusowe nagranie/produkty(różne warianty) Nagrania wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietuJednorazowydostęp 477
386
199
99
79
129 
477
386
199
99
79
129 
000000 

Słowniczek

Produkt  – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % ,

Usługa – indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej

Pakiet –  wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat . Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące

Cena – cena za wybrany Pakiet

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, z założeniem, że przy płatnościach ratalnych, raty pobierane są w dalszym ciągu zgodnie z terminem, a współpraca przedłuża się o czas, na jaki została zawieszona współpraca, dla pakietu 3 miesiące – maksymalny czas trwania zawieszenie to 6 tygodni, dla pakietu 6 miesięcy – maksymalnie 2 miesiące zawieszenia, dla pakietu 12 miesięcy – maksymalnie 4 miesiące (zakładając, że zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne o krótszym okresie trwania). Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.