Załącznik nr 1 do Regulaminu slimprojekt.pl (REGULAMIN)

Produkty/Usługi Opis Czas    trwania           Cena (ZŁ) rabat Cena promocyjna (ZŁ)
Rozpisanie diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe Jednorazowa rozpiska bez korekt Jednorazowo na podstawie ankiety 300 141 159
Rozpisanie diety, treningu po uwzględnieniu badań I szczegółowej ankiety zdrowotnej z pakietu VIP Jednorazowa rozpiska bez korekt z pakietu VIP Jednorazowo na podstawie ankiety lub rozmowy 450 150 300
Pakiet  e-mail Pakiet obejmujący trzy miesięczną usługę e-mail oraz rozpisanie diety/treningu (konsultacja/ankieta) 3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy 700
1400
2800
223
626
1612
477
774
1188
Pakiet VIP Pakiet obejmuje 3 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie , usługę Email VIP   3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy 1600
3200
6400
373
1106
2812
1227
2094
3588
Usługa Email Kontakt e-mail z pytaniami poprzez wysyłanie  jednej wiadomości w tygodniu(4 w mięsiącu) 1 miesiąc 250 0 250
Usługa Email VIP Monitorowanie postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu(8 w mięsiącu) 1 miesiąc 500 0 500
Bonusowe nagranie/produkty(różne warianty)  Nagrania wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietu Jednorazowydostęp  477
386
199
99
79
129 
477
386
199
99
79
129 
000000 

Słowniczek

Produkt  – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % ,

Usługa – indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej

Pakiet –  wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h. Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące

Cena – cena za wybrany Pakiet

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, z założeniem, że przy płatnościach ratalnych, raty pobierane są w dalszym ciągu zgodnie z terminem, a współpraca przedłuża się o czas, na jaki została zawieszona współpraca, dla pakietu 3 miesiące – maksymalny czas trwania zawieszenie to 6 tygodni, dla pakietu 6 miesięcy – maksymalnie 2 miesiące zawieszenia, dla pakietu 12 miesięcy – maksymalnie 4 miesiące (zakładając, że zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne o krótszym okresie trwania). Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.

Black

FRIDAY

promocja kończy się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

SYLWETKA MARZEŃ ZE SLIMPROJEKT

W SKANDALICZNIE NISKIEJ CENIE